Chicagokonventionen och bränsleskatter

Skriftlig fråga 2016/17:1886 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I dag är flygfotogen befriat från skatt. I Chicagokonventionen artikel 24 från år 1944 föreskrivs att undertecknande stater inte får beskatta bränsle som redan befinner sig ombord på annat lands flygplan som flyger till eller från avtalsslutande stat eller genom dess luftrum. Detta regelverk på internationell nivå sätter stopp för nationella skatter på dagens fossilbaserade flygfotogen. En miljöanpassning av flyget förutsätter bland annat mer energieffektiva moderna plan, klimatsmarta flygkorridorer, gröna inflygningar samt klimatsmarta transporter till och från flygplatser men även att flygbränslet i sig miljöanpassas. ICAO är det FN-organ som hanterar flygsektorn och skapades 1944 genom Chicagokonventionen. ICAO har till uppgift att se till att flygtrafikens miljöpåverkan minskas, men Chicagokonventionen hindrar en beskattning av flygbränsle. Sverige behöver vara pådrivande i att ekonomiska styrmedel skapas för flygfotogen. Ekonomiska styrmedel gör att efterfrågan utvecklas snabbare. Redan i dag finns möjligheter att förbättra innehållet i bränsle, men ekonomiska incitament saknas. Det är dyrare att vara klimatsmart. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Chicagokonventionen ska revideras så att ICAO kan anpassa regler som medger beskattning av icke miljöanpassad flygfotogen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga