Chiles politiska fångar

Skriftlig fråga 2019/20:1165 av Lorena Delgado Varas (V)

Lorena Delgado Varas (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I dag kräver många chilenska organisationer att Chiles regering ska frige de politiska fångarna. Bland annat har den etiska kommissionen mot tortyr i Chile, tillsammans med organisationen Koordinationen för frihet för politiska fångar, den 18 oktober, presenterat ett uttalande där den kräver frihet för de politiska fångarna i det sociala upproret. Samtidigt har FN: s högkommissionär för mänskliga rättigheter uppmanat att skydda hälsa och säkerhet för människor som finns i förvar, i och med coronavirusets framfart. Detta gäller i synnerhet politiska fångar.

Sedan chilenska folkets revolt under oktober 2019 så har tusental fängslats, många av dem barn och unga. Det här är människor som har blivit orättvist kvarhållna för sin politiska övertygelse och aktivism.

Barn har fängslats genom omhändertagande av de sociala myndigheterna, utan någon som helst grund annat än misstanken av att ha deltagit i protesterna. Förutom dessa barn så har Chile över 2 500 politiska fångar, många utan ordentlig rättsprocess och vars enda brott har varit att delta i protester.

Det här är ingen ny företeelse från den chilenska staten; så här har man agerat efter diktaturen, något urfolksaktivister kan ge vittnesmål om. Flera urfolksledare från mapuchefolket har varit fängslade under flera år utan egentliga rättsprocesser. Detta har skett systematiskt och kontinuerligt, i syfte att stoppa mapuchefolkets kamp.

Flera anhörigorganisationer och MR‑organisationer har i dagarna protesterat eftersom Chiles fängelser är överfulla, saknar möjlighet till adekvat vård, samtidigt som coronaviruset nu detekterats inom fängelserna. Att vara politisk fånge under dessa omständigheter är en omänsklig dubbelbestraffning.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kommer Sveriges regering att ta upp frågan med Chiles regering och kräva frigivning av de politiska fångarna, speciellt med tanke på att coronaviruset nu sprider sig i Chiles fängelser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-07 Överlämnad: 2020-04-08 Anmäld: 2020-04-09 Svarsdatum: 2020-04-15 Sista svarsdatum: 2020-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga