civilpliktsutbildningen

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars

Fråga 1999/2000:753

av Amanda Agestav (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas ca 2 300.

Det är av stor vikt att regeringen ger besked så fort som möjligt i frågan. Om så inte sker finns risken att enskilda drabbas av en tuff situation. Pliktverket har redan börjat skriva in till befattningar för år 2001.

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att reducera antalet utbildningsplatser för civilpliktiga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-24 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-12)