Coronapaket för vägunderhåll i Norrland

Skriftlig fråga 2019/20:1390 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Budgeten för underhåll av vägarna i norr är numera ungefär hälften så stor som vad som behövs för att upprätthålla acceptabel standard på vägnätet. Det berättade Trafikverkets erfarne underhållsingenjör Pär Eliasson i SVT den 15 maj. Medan vägar i Skåne till och med har skyltar som varnar för ojämn asfaltskarv sitter det under guppvarningsskyltarna i norr ofta tilläggstavlor som visar att farlig vägojämnhet gäller flera mil framåt.

Asfaltverken i Norrland går även i år på sparlåga med produktionsvolymer i många fall långt under halva normala kapaciteten. Vid ett samtal med en leverantör av dubbdäckstålig hård specialsten till asfalt berättade han att hans företag i år för första gången någonsin inte kommer att krossa ett enda ton makadam till asfalt. Orsaken är att staten genom Trafikverket begränsat vägunderhållet i norr.

I stället för att underhålla vägarna i Norrland har vägentreprenörer tvingats permittera personal, och detta med ekonomiskt bistånd från staten. Nog vore det rimligare att staten i stället upphandlar normala asfaltvolymer i norr, så att entreprenörerna kan bidra till Norrlands utveckling snarare än att landsdelen förfaller och tynar bort.

I vårt grannland Norge har Statens vegvesen (motsvarande vårt tidigare vägverk) valt en klokare väg. I stället för att begränsa vägunderhållet har de för över en halv miljard upphandlat extra mycket underhållsbeläggningar, vägräcken och vägkantsförbättringar. Detta inom ramen för extratillsatta coronamedel.

Norrland behöver akut finansiering till jobbskapande och viktiga byggprojekt. Det snabbaste sättet att gå från beslut till första spadtaget är att genomföra mer och bättre drift och underhåll av vägar som behöver upprustning.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder:

 

Vad kommer ministern konkret att göra för att öka vägunderhållet i Norrland och samtidigt öka sysselsättningen i den hårt drabbade bygg- och underhållsbranschen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-19 Överlämnad: 2020-05-20 Anmäld: 2020-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.