Covid-19-vacciner i ett längre perspektiv

Skriftlig fråga 2021/22:1658 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Pandemin plågar fortfarande världen. Även om situationen är hanterlig i Sverige så kräver covid-19 fortsatt stor uppmärksamhet. Hälso- och sjukvården har patienter med allvarlig sjukdom, och många människor behöver vara sjukskrivna på grund av covid-19.

Vaccin har varit och är en viktig åtgärd för att minska effekterna av covid-19. Vaccinationerna kunde genomföras under 2021 med gott resultat vilket ledde fram till att de så kallade pandemilagarna kunde upphöra den 31 mars i år. Vaccinationerna erbjuds fortsatt och kommer att behövas under överskådlig tid.

Glädjande nog invigdes en svensk covid-19-vaccinfrabrik för ett tag sedan, och det innebär dels att vi får möjlighet till produktion på hemmaplan, dels att utbudet av olika slags vacciner mot covid-19 kan breddas.

Hittills har Sverige nästan enbart köpt vacciner som bygger på så kallad mRNA. De har god effekt och bedöms vara säkra. Samtidigt finns andra vacciner numera tillgängliga. Vaccinerna utvecklas ständigt och det är nödvändigt att Sverige säkrar tillgången till effektiva och säkra vacciner långsiktigt.

Produktion av vacciner är en del av Life Science, och regeringen har höga ambitioner för denna viktiga sektor vilket är välkommet. När nu pandemin övergått i en annan fas behöver det långsiktiga behovet av olika slags vacciner mot covid-19 säkras.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern och regeringen säkerställa att covid-19-vacciner med olika verkningsmekanismer tillgängliggörs för den svenska befolkningen och att svensk vaccinproduktion har möjlighet att utvecklas till nytta för framtida pandemier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-31 Överlämnad: 2022-05-31 Anmäld: 2022-06-01 Svarsdatum: 2022-06-08 Sista svarsdatum: 2022-06-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga