Crowdfunding och crowdlending som finansieringslösningar

Skriftlig fråga 2017/18:932 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

99,4 procent av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda, och majoriteten av företagen är ägarledda. Det är i dessa företag som de flesta nya jobb skapas, och de står för en stor del av de kommunala skatteintäkterna.

Ett av de problem för ägarledda företag som identifieras i en undersökning från Företagarna är de begränsade möjligheterna till finansiering. Då traditionella bankfinansieringar är svåra att få behöver därför andra typer av finansiering, såsom crowdfunding och crowdlending, underlättas.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att underlätta alternativa finansieringslösningar, såsom crowdfunding och crowdlending, för företag som är i behov av kapital?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga