dagersättning för asylsökande

Skriftlig fråga 2004/05:1914 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 20 juni

Fråga 2004/05:1914

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg om dagersättning för asylsökande

Migrationsverket kan med stöd i lagen sänka dagersättningen för de vuxna som inte själva medverkar till att fastställa sin identitet. När beslutet togs i riksdagen motsatte sig Folkpartiet förslaget om nedsatt dagersättning eftersom sänkt dagersättning för vuxna drabbar även barnen. I betänkande 2003/04:SfU11 säger en utskottsmajoritet att man vill understryka vikten av att den föreslagna ordningen med sänkt dagersättning följs upp.

Nu har medierna uppmärksammat att Migrationsverket i Söderhamn och Hofors har valt att ta bort dagersättningen och ersätta den med matkuponger och hygienkit för asylsökande som fått avslag men inte kunnat lämna landet. Jämfört med dagersättning är detta ett dyrare alternativ. I Söderhamn kostar en matportion 117 kr och i Hofors kostar den 175 kr. Dagersättningen är 71 kr.

I dag finns det många som på grund av situationen i hemlandet inte kan avvisas trots avslagsbeslut. De drabbas också av borttagen dagersättning. Detta har bland annat inneburit att en palestinsk kvinna varje dag tvingas gå fyra kilometer med sina tre barn @ åtta, tio och elva år gamla @ för att äta. Vissa dagar när hon ska hämta matkuponger får hon gå dubbelt så långt. Enligt uppgift är maten undermålig och barnen riskerar att bli undernärda. Detta kan inte vara förenligt med att se till barnens bästa.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att göra en uppföljning av hur lagen med möjlighet till sänkt dagersättning följs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarad: 2005-06-30 Anmäld: 2005-09-13 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-30)