Dansk gränskontroll mot Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:160 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen i Danmark har meddelat att från den 12 november införs gränskontroller mot Sverige. Justitieministern anför följande skäl för detta: Vi ser utvecklingen i Sverige och vill inte att det ska sprida sig till Danmark.

Detta är både allvarlig kritik och en allvarlig åtgärd. Kontroller inom Norden riskerar att leda till svårigheter och problem för människor boende i gränsbygder och som färdas mellan länderna. Det strider också helt mot det som Norden i årtionden med stolthet lyft fram: den gemensamma passfriheten. Samtidigt är det ju besvärande att grannländer vill förhindra och försvåra rörelser från Sverige med hänvisning till oro för kriminella element.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vad avser statsrådet att göra med anledning av det danska beskedet om gränskontroller mot Sverige, vilket är en tydlig misstroendeförklaring mot den svenska regeringens förda politik gentemot gängkriminaliteten och otrygghet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga