datum då lagen om butandiol träder i kraft

Skriftlig fråga 2004/05:1974 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1974

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Morgan Johansson om datum då lagen om butandiol träder i kraft

Den 2 juni fattade riksdagen beslut (betänkande 2004/05:SoU23) att klassificera butandiol och GBL som hälsofarliga varor. Av beslutet framgår inget datum när lagen ska börja gälla eftersom det måste tillställas EU-kommissionen för godkännande och det överläts åt regeringen att fastställa datum för ikraftträdande.

Vid en interpellationsdebatt den 8 juni påtalade folkhälsoministern att enligt EG-direktivet om tekniskt handelshinder inträder en frysningsperiod om tre månader efter anmälan till EU-kommissionen och att denna frysningsperiod för förslaget att klassificera butandiol och GBL gick ut den 7 juni 2005 om den inte förlängdes.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet när den av riksdagen beslutade lagen om klassificering av butandiol och GBL som hälsofarliga varor ska börja gälla.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-06-30 Besvarad: 2005-07-22 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-22)