De rådande spelbegränsningarna

Skriftlig fråga 2021/22:35 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Trots att pandemins effekter på samhället snabbt har avtagit och samhället nu öppnar upp och avvecklar restriktioner ligger regeringens spelbegränsningar fast och tynger den svenska licensmarknaden. De infördes den 2 juli i fjol och har flera gånger förlängts, senast den 20 maj i år till och med den 14 november.

Den tillfälliga förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder infördes med påstått ökat problem med spelande i pandemin som svepskäl, ett uttalande från ministern som har fått kritik av konstitutionsutskottet för att sakna saklig grund.

För att värna den svenska licensmarknaden som det har rått bred politisk uppslutning om måste de stora ingrepp som förordningen innebär upphöra. Om inte riskeras kanaliseringen ytterligare minska och därmed också förutsättningarna att bedriva onlinespel i Sverige – sämre kontroll och mindre konsumentskydd är då att vänta.

Nu när pandemins akuta fas är över och vardagen för människor återgår till det normala finns det inga som helst anledningar att låta spelansvarsåtgärderna vara kvar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att avveckla spelansvarsåtgärderna före den 14 november?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Överlämnad: 2021-09-23 Anmäld: 2021-09-24 Svarsdatum: 2021-10-06 Sista svarsdatum: 2021-10-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga