de svältdrabbade i Guatemala

Skriftlig fråga 2000/01:1680 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 11 september

Fråga 2000/01:1680

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om de svältdrabbade i Guatemala

Livsmedelsförråden för hundratusentals människor som drabbats av torkan i Guatemala håller på att ta slut. FN varnar för att förråden är tomma om fyra veckor.

Ca 366 000 människor bor i de områden som nu har drabbats hårdast. Torka, missväxt och undernäringen är redan ett faktum. FN:s vädjan om mat eller pengar från givarländer har hittills endast resulterat i ett löfte om motsvarande 22 miljoner kronor i bistånd från USA. 80 miljoner kronor behövs enligt FN för att förhindra att en omfattande svält breder ut sig.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maj-Inger Klingvall:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att hjälpa de svältdrabbade i Guatemala?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-11 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-20)