Debattmetoder hos Vattenfall

Skriftlig fråga 2005/06:2119 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 11 september

Fråga 2005/06:2119 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Debattmetoder hos Vattenfall

Enligt Upsala Nya Tidning den 18 augusti 2006 har Forsmark Kraft AB genom sin jurist Sven Ordéus ljugit för olika medier i syfte att misskreditera förre konstruktionschefen vid Vattenfall, Lars Olov Höglund. Höglund har hävdat att incidenten vid Forsmark 1 den 27 juli var betydligt allvarligare än Forsmark, och även SKI, hävdat.

Forsmark har vägrat att möta Höglund i öppen debatt och i stället i tysthet tagit kontakt med olika medier för att förtala honom, bland annat genom att förneka att han är expert på kärnsäkerhet, trots att Forsmark under 1990-talet anlitat honom som konsult för kontrollrumsutformning och modernisering av styrstavsmanöversystemet.

Jag har anledning att tro att Vattenfall systematiskt agerar på detta sätt när det gäller kritik. Ringhals, också Vattenfalldominerat, har tidigare valt att bemöta kritik från Höglund genom att ifrågasätta honom och hans motiv i stället för att delta i en saklig debatt.

Vattenfall är majoritetsägare till sju av de tio svenska reaktorerna. Att de arbetar med mörkläggning, ryktesspridning och lögn för att förhindra debatt har sannolikt också en negativ inverkan på själva säkerheten. Avsaknaden av debatt försvårar erfarenhetsåterföring och i värsta fall bidra till en kultur av förnekande av faror.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det anförda?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-11 Förfallen: 2006-09-20 Besvarad: 2006-09-25 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.