Debitering av trängselskatteavgifter

Skriftlig fråga 2006/07:1646 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)

den 14 september

Fråga

2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter

av Rolf Gunnarsson (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägverket, eller rättare sagt det bolag som Vägverket anlitat, klarar tydligen inte av debiteringen av trängselavgifter.

Följande kan tas som ett exempel:

Herr X i Dalarna får påstötning om att han måste betala in sin trängselavgift. Men han har ju inte varit i Stockholm den aktuella dagen eller tiden.

Men det är inte bara 40 kronor som ska betalas. Eftersom avgiften inte betalats inom 5 dagar så tillkommer en avgift på 70 kronor, sedan en avgift ytterligare på 200 kronor och slutligen en inkassoavgift på ytterligare 500 kronor. De 40 kronorna har nu blivit 810 kronor – och hot om inkasso. X vägrar att betala. Han kan också utan vidare, genom enkelt ”detektivarbete” konstatera att hans bil förväxlats med en annan bil, som dock ”fifflat” med sin nummerskylt. Men X är ändå betalningsskyldig. Så här kan inte en seriös myndighet agera.

Kommer statsrådet att agera och verka för att mer och bättre underlag införskaffas innan kravåtgärder vidtas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-25 Besvarad: 2007-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-25)