Demokratifrämjande i Etiopien

Skriftlig fråga 2007/08:1502 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 28 juli

Fråga

2007/08:1502 Demokratifrämjande i Etiopien

av Birgitta Ohlsson (fp)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Situationen för journalister och oppositionspolitiker som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i Etiopien är fortsatt ytterst riskabel.

Den etiopiska regeringen har under stora protester drivit igenom nya medielagar som ger polis långtgående möjligheter att inskränka pressens frihet.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch rapporterade om hur regimen förhindrade oppositionen från att verka fritt i lokalvalen i våras. Oppositionspolitiker fängslades, fick sina egendomar genomsökta utan tillstånd och utsattes för våld. 

I dag tillhör Etiopien ett av de länder med vilka Sverige ska bedriva långsiktigt utvecklingsarbete. Det är viktigt att biståndsmedel öronmärks för att stödja fredliga, demokratiska politiska oppositionspartier och oberoende medier.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stödja demokratiska oppositionspartier och oberoende medier?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-28 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-19 Svar anmält: 2008-08-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-19)