demokratisering av Vitryssland

Skriftlig fråga 2000/01:1677 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 11 september

Fråga 2000/01:1677

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Anna Lindh om demokratisering av Vitryssland

Valet, den 9 september, var det andra presidentvalet i Vitryssland sedan de blev fria från Sovjetunionen. Det fanns bara tre kandidater kvar i valet. Den sittande presidenten Lukasjenko var en av dessa och vidtog alla erforderliga åtgärder för att bli omvald.

Presidentvalet var inte ett fritt val. En rad oppositionspolitiker har fängslats på tvivelaktiga grunder. Det förekommer uppgifter om våld mot och försvinnanden av oppositionella.

Den sittande presidenten har monopol på etermedier, vilket gjorde det mycket svårt för hans konkurrenter att synas. Många uppgifter om manipulation av valresultatet har inkommit. Valresultatet liknar dem i de tidigare kommunistiska diktaturerna i Central- och Östeuropa.

Vitryssland är Europas sista kvarvarande diktatur och det sista oreformerade gamla kommunistlandet i Central- och Östeuropa. I takt med försämrad ekonomi och social situation i landet riskerar situationen i Vitryssland destabiliseras, vilket EU måste hålla beredskap inför. Bara genom demokratisering kan Vitryssland gå mot en ljusare framtid.

Min fråga till utrikesministern är således:

Hur avser utrikesministern agera i Sverige och inom ramen för EU för att förmå Vitrysslands ledning att acceptera demokratisering av landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-11 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-19)