Den framtida belastningen på välfärdssystemet

Skriftlig fråga 2021/22:857 av Johnny Skalin (SD)

Johnny Skalin (SD)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Sverige har lägst antal vårdplatser i hela EU. På många håll i landet går både socialtjänsten och äldreomsorgen på knäna. Personal inom vården, skolan och polisen kämpar också varje dag för att upprätthålla välfärden och friheten för våra laglydiga medborgare.

Många tappra välfärdsarbetare får betala ett högt personligt pris i form av obekväma arbetstider, låga löner och dåliga arbetsvillkor. Samtidigt har Sverige för närvarande EU:s fjärde högsta arbetslöshet. Det innebär att många som kan arbeta inte arbetar. De kommande 40 åren väntas enligt SCB den demografiska försörjningskvoten att med nuvarande politisk inriktning dessutom öka från 0,77 för 2020 till 0,9 för 2021. Det innebär att färre ska försörja allt fler.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Ser regeringen något sätt att agera politiskt på för att SCB:s prognos om en påtagligt ökad försörjningsbörda för välfärdens finansiering ska kunna motverkas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-19 Överlämnad: 2022-01-20 Anmäld: 2022-01-21 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga