Den kamerunska statens övergrepp mot den egna befolkningen

Skriftlig fråga 2015/16:1566 av Birgitta Ohlsson (L)

Birgitta Ohlsson (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Amnesty International rapporterade i augusti om hur människor i Kamerun fångas mellan extremisterna i Boko Harams terror och de egna myndigheternas grymhet. 170 000 personer har det senaste året flytt undan den islamistiska terrorismen, efter fruktansvärda attentat i den norra delen av landet.

Det är viktigt att Kamerun tar krafttag mot Boko Haram, en organisation som vill vrida klockan tillbaka till år 600 och vars metoder är hänsynslösa. Men terrorismbekämpning får aldrig innebära att rättsstatens principer sätts ur spel. Enligt Amnesty har unga män och pojkar urskillningslöst fängslats utan förklaring, för att kort därefter försvinna spårlöst. Det finns också uppgifter om att kamerunska soldater inför folksamlingar utfört omfattande tortyr av oskyldiga människor.

Detta är oacceptabelt. Det offentliga ska skydda från förövare, inte självt begå övergrepp. Det finns ingen möjlighet för Kamerun att utvecklas i en god riktning så länge soldater och poliser i statens namn misshandlar och kränker i den utsträckning som beskrivs. Sverige och EU måste i alla kontakter uppmana den kamerunska ledningen att få detta barbari, fegt utfört i säkerhetens och terrorismbekämpningens namn, att upphöra omedelbart.

 Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt arbetar Sverige för att motverka den kamerunska statens övergrepp mot civilbefolkningen i kampen mot terrorismen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-05 Överlämnad: 2016-09-06 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-14 Sista svarsdatum: 2016-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga