Den kinesiska regimens kränkningar av tibetaner

Skriftlig fråga 2007/08:958 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 14 mars

Fråga

2007/08:958 Den kinesiska regimens kränkningar av tibetaner

av Tina Acketoft (fp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Med OS i Peking runt hörnet fortsätter Kina förtrycket av de mänskliga rättigheterna. En av grupperna som under de senaste 50 åren förtryckts är den tibetanska befolkningen genom att man allvarligt begränsar tibetanernas religions-, församlings- och yttrandefrihet samt utnyttjar naturtillgångarna i Tibet, till föga eller ingen nytta för lokalbefolkningen.

Den 10 mars rapporterades att demonstranter, inklusive munkar, blev misshandlade och tagna i förvar i centrala Lhasa. De demonstrerade för att uppmärksamma 49-årsminnet av Dalai lamas flykt från Tibet, efter det misslyckade upproret mot det kinesiska styret. Runt 50 munkar har även blivit gripna runt om i huvudstaden.

Enligt ögonvittnen och tung nyhetsrapportering ska kinesisk polis bland annat den 11 mars ha använt tårgas och elbatonger för att sedan skingra demonstranter som krävde att de munkar som arresterats i samband med tidigare protester skulle släppas.

Bland annat Amnesty har fördömt dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Demonstranter har rätt att utföra fridfulla protester. Kina bryter mot internationell människorätt genom att förneka dem att utnyttja sin yttrandefrihet och mötesfrihet.

Baserat på ovanstående frågar jag därför ministern:

Vad avser ministern att göra för att markera den svenska hållningen för det tibetanska folkets mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-14 Anmäld: 2008-03-14 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)