Den kommande postutredningen

Skriftlig fråga 2014/15:588 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Jag har tidigare ställt frågor till statsrådet med anledning av den i regeringens budgetproposition aviserade postutredningen. Jag fick då svar som innebar att man inom kort skulle presentera direktiven till en sådan utredning. Nu har det gått en tid, och jag är självfallet fortfarande nyfiken på vilka direktiv som utredningen kommer att få och när de kommer att presenteras. Vi är många som är intresserade av vad utredningen ska innehålla och när den kan tänkas komma till stånd.

 

Jag vill därför fråga statsrådet: Hur långt har man kommit med arbetet med att skapa direktiv till utredningen och när den kan tänkas komma till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga