Den nationella planen för transportsystemet

Skriftlig fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I Försvarsberedningens rapport som presenterades dagarna före jul påtalas att våra förbindelser västerut är ”av existentiellt intresse för både Sverige och Finland”.

Aktuellt avsnitt i Försvarsberedningens rapport:

"6.5 Viktiga geografiska områden

I händelse av kris eller krig kommer det att finnas olika men delvis överlappande militärstrategiska intressen i vårt närområde. De strategiska viktiga geografiska områdena formas av hur aktörerna ser på sina egna och andra aktörers strategiska intressen och agerande.

Ur ett svenskt perspektiv är Stockholmsområdet av central strategisk betydelse. Där finns rikets ledning inklusive regering, riksdag samt flera viktiga myndigheter och andra aktörer i samhället. Regionen är också ett nav för flera samhällsviktiga sektorer och har en stor befolkningskoncentration.

För att kunna motstå ett angrepp är möjligheten att upprätthålla förbindelser västerut avgörande för Sverige. Att upprätthålla dessa förbindelser är också en förutsättning för att kunna erhålla hjälp av tredje part. De svenska västliga förbindelserna är samtidigt viktiga för Finland i händelse av kris eller krig i vårt närområde. Dessa förbindelser är därmed av existentiellt intresse för både Sverige och Finland. De viktigaste svenska västliga förbindelserna går via västkusten och Göteborg, via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands- och Norrbottens län till de norska hamnarna Trondheim och Narvik."

Sträckan från Valnäs till Töcksfors är i dag en flaskhals på E18 mellan Stockholm och Oslo utan mittseparering, stigningsfält och omkörningssträckor och utgör 79 kilometer av totalt 530 kilometer. En i sammanhanget liten investering ger ett mycket stort utfall om man ser till Försvarsberedningens rapport.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Kommer statsrådet och regeringen att ta hänsyn till Försvarsberedningens rapport inför beslutet om en nationell plan för transportsystemet 2018–2029?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-01-04 Överlämnad: 2018-01-05 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-17 Sista svarsdatum: 2018-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga