Den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel

Skriftlig fråga 2005/06:2070 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 28 augusti

Fråga 2005/06:2070 av Maria Larsson (kd) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel

I år har vi fått en ny livsmedelslag som är utformad efter gemensamma EU-bestämmelser. Syftet med lagen är att säkerställa en god livsmedelshygien och säkerhet och att konsumenter ska kunna lita på att det råder samma höga standard för livsmedelskvalitet i hela EU.

Tyvärr har införandet av den nya lagstiftningen inte varit utan problem. Innan årsskiftet kom det rapporter från flera håll i landet att man nu blev tvungen att sluta med det gemensamma bullbakandet tillsammans med barnen. Och nu kommer rapporter om kyrkor som tvingas sluta servera kyrkkaffe och bokkaféer som tvingas sluta med att sälja hembakat bröd för välgörande ändamål. De problem som har uppstått skylls på EU och jordbruksministern själv hävdade förra hösten under en frågestund i riksdagen att regeringen arbetade för att denna typ av problem inte skulle uppstå.

Läser man EU-kommissionens egna tolkningsråd för de aktuella EU-bestämmelserna så framgår det tydligt att de inte avser att omfatta till exempel kyrkor, skolor och bymarknader. Kommissionen skriver: ”Verksamheter som tillfällig hantering, beredning, lagring och servering av livsmedel av privatpersoner på platser som kyrkor, skolor eller bymarknader omfattas inte av förordningen. Detta framgår tydligt av skäl 9 i förordning (EG) nr 852/2004. I den andra meningen anges följande: ’Gemenskapsreglerna bör endast gälla företag, vilket är en verksamhetsform som förutsätter viss kontinuitet och en viss grad av organisation’.”

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att rädda barnens bullbakande i förskolan och kyrkkaffet i landets församlingshem och missionshus? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-28 Besvarad: 2006-09-11 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-11)