Den nya ordningen i skogen och dess påverkan på klimatarbetet

Skriftlig fråga 2021/22:1098 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Skogsstyrelsen har nyligen lämnat förslag om att varje fågel ska inventeras och skyddas från störningar av svenskt skogsbruk.

Skogsstyrelsen benämner detta som en "ny ordning i skogen" efter EU-domstolens dom. Allt tyder på att svensk myndighet nu överimplementerar en EU-dom som kommer att drabba det svenska miljö- och hållbarhetsarbetet i skogen. 

Både små och stora skogsägare rapporteras väldigt upprörda över Skogsstyrelsens utspel i veckan, och regeringens kritik av förslaget saknas. Risken finns nu att det småskaliga familjeskogsbruket försvinner och de storskaliga produktionsskogarna växer. Den totala avverkningen i Sverige riskerar minskas och med det vår viktigaste råvara och kolsänka.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Hur avser ministern att arbeta för att förenkla och underlätta avverkning i svensk skog? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-15 Överlämnad: 2022-02-16 Anmäld: 2022-02-17 Svarsdatum: 2022-02-23 Sista svarsdatum: 2022-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga