Den nya viltmyndigheten

Skriftlig fråga 2019/20:1729 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen (2014/15:MJU9) om att det ska inrättas en jakt- och viltmyndighet för att på ett ännu tydligare sätt kunna jobba med dessa frågor.

Det har nu gått en mycket lång tid sedan beslutet togs, och flera riksdagsledamöter har frågat när regeringen tänker genomföra riksdagens tillkännagivande om att inrätta denna nya viltmyndighet.

Regeringen har tidigare påpekat i olika svar att frågan utreds och bereds på Regeringskansliet men att  något sådant arbete verkligen sker eller är på gång har inte på något sätt varit tydligt eller synligt.

Det finns en stor majoritet i Sveriges riksdag för att inrätta denna nya jakt- och viltmyndighet, och regeringen har ett tydligt uppdrag att lösa detta.

Om nu någon form av arbete verkligen pågår för att inrätta en ny viltmyndighet borde det väl kunna ske någon form av delredovisning på när arbetet förväntas vara klart?

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är:

 

När kommer den nya viltmyndigheten att starta upp sitt arbete? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-03 Överlämnad: 2020-07-03 Besvarad: 2020-07-17 Sista svarsdatum: 2020-07-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga