Den odemokratiska utvecklingen i Polen

Skriftlig fråga 2019/20:1321 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Det är en oroande utveckling som nu sker i flera av EU:s medlemsländer med auktoritära krafter på frammarsch. Polen har, under styre av partiet Lag och rättvisa (PIS), stadigt rört sig bort från demokratiska grundprinciper såsom en fungerande rättsstat och fria medier. Tankesmedjan Freedom House som mäter demokrati och frihet i världen kategoriserar nu inte heller längre Polen som en konsoliderad demokrati.

Den polska regeringen har genom flera reformer försökt politisera rättsväsendet och avveckla dess oberoende. EU-domstolen har tillfälligt stoppat alla ärenden som en polsk disciplinnämnd driver mot domare i landets högsta domstol, men övriga EU-länder måste tillsammans med EU:s institutioner tydligt markera emot detta. I den krissituation som coronapandemin innebär måste de liberala demokratiska värden som hela EU vilar på tydligt försvaras. Krisen får inte användas som en ursäkt för att tillskansa sig mer makt och röra sig mot en autokrati. Enskilda medlemsländer kan inte tillåtas urholka demokratiska institutioner, allra minst samtidigt som man är en stor mottagare av bidrag från EU.

I tillägg till angreppen på domstolarna och rättsväsendet har Polen under PIS styre försvårat för oppositionen att mobilisera sig, kraftigt försämrat situationen för hbtq-personer i landet och inskränkt civilsamhället. EU är en union av liberala demokratiska värderingar som inte är förenliga med den polska regeringens agerande, och dessa värderingar måste försvaras.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser ministern och regeringen att markera mot Polens angrepp på rättsväsendet och demokratin?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-07 Överlämnad: 2020-05-08 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga