Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag

Skriftlig fråga 2018/19:840 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det för Nordvästskåne viktiga företaget Lindab – med huvudsäte i Grevie, Båstads kommun – uppger att elförsörjning och elpriser leder till att produktion flyttas från Sverige till andra länder som Estland, Ungern och Danmark. Företagets vd Ola Ringdahl efterlyser en större elproduktion i Skåne och pekar på att Öresundsverket stått stilla i många år, trots miljardinvesteringar i verket. Han menar att Öresundsverket straffats ut av skatter.

Även från andra håll i Skåne – men också från resten av Sverige – inkommer liknande varningar och oroande besked om inställda investeringar eller om att verksamhet riskerar att flyttas. Från regeringens sida verkar det vara av större betydelse att upprepa att det inte råder någon som helst elbrist än att ta dessa viktiga budskap från näringslivet på allvar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Finns det någon ambition från statsrådets sida att inleda en dialog – med ambitionen att finna fungerande lösningar – med företag som Lindab, vilka med hänvisning till rådande elsituation kan komma att flytta verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-05 Överlämnad: 2019-07-08 Sista svarsdatum: 2019-07-22 Svarsdatum: 2019-07-25 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga