Den regionala nordiska databasen Statnord

Skriftlig fråga 2012/13:523 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 17 maj

Fråga

2012/13:523 Den regionala nordiska databasen Statnord

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

I överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad anser regeringarna ”att det är en grundläggande rättighet för medborgare i de nordiska länderna att fritt kunna ta arbete och bosätta sig i annat nordiskt land”. Den regionala nordiska databasen Statnord är tänkt att ge gränsregioner, som behöver jämförbar statistik från båda sidor av gränsen, ny och anpassad statistik som stöd för samhällsplanering och tillväxtarbete. För ändamålet produceras till exempel särskilt utvecklad gränspendlingsstatistik för att ta reda på hur många som bor i ett land och samtidigt har sina jobb i grannlandet. På det sättet får man en mer rättvisande beskrivning av sysselsättningen i de gränsregioner där många jobbar i grannlandet. För de gränskommuner som har medborgare som jobbar och lever på båda sidor gränsen är det oerhört viktigt att det finns rättvisande statistik i enlighet med regeringens intentioner ovan.

Nu förekommer rykten om att Finland och Danmark har hoppat av det gemensamma samarbetet kring Statnord men att Norge har för avsikt att vara kvar.

Jag vill med anledning av dessa rykten fråga om och säkerställa att statsrådet har gjort det ställningstagandet att det är viktigt med en regional nordisk databas och avser att arbeta för att Sverige ska finnas kvar i samarbetet kring Statnord.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2013-05-17 Inlämnad: 2013-05-17 Svar anmält: 2013-05-22 Besvarad: 2013-05-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)