Den så kallade mängdrabatten

Skriftlig fråga 2020/21:2775 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen rapporterade medierna om en man som dömdes till åtta år och tio månaders fängelse för flera grova våldtäkter och andra sexualbrott mot fyra närstående flickor.

Mannen dömdes för åtta grova våldtäkter mot barn, två försök till grova våldtäkter mot barn, nio grova sexuella övergrepp mot barn och ett stort antal fall av sexuellt ofredande.

Dagens regler om mängdrabatt innebär att mannen fått kraftig rabatt på straffet, vilket i princip innebär att flera av de våldtäkter han begått är straffria. Detta är mycket upprörande, i synnerhet med tanke på barnen, som med stor säkerhet har påverkats och kommer att påverkas mycket negativt under lång tid framöver.

Riksdagen har vid upprepade tillfällen uppmanat regeringen att föreslå ändringar i strafflagstiftningen i syfte att åstadkomma en skärpt straffmätning vid flerfaldig brottslighet. 

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att följa riksdagens tillkännagivande och vidta åtgärder för att skärpa lagstiftningen kring den så kallade mängdrabatten, och när kommer detta i så fall att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-05 Överlämnad: 2021-05-06 Anmäld: 2021-05-07 Svarsdatum: 2021-05-12 Sista svarsdatum: 2021-05-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga