Den skånska arbetsmarknaden

Skriftlig fråga 2012/13:761 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 16 september

Fråga

2012/13:761 Den skånska arbetsmarknaden

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetslöshetens karta för Skåne är dyster. I regionen är 62 100 människor arbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens statistik, och antalet ökar. Den genomsnittliga arbetslösheten, enligt denna statistik, är i Skåne 10,4 procent mot 8,5 för riket. Tio av länets 33 kommuner har dessutom högre arbetslöshet, och högst ligger Landskrona med 15,5 procent inskrivna arbetslösa. 17, mer än hälften, av länets kommuner har procentuellt fler inskrivna arbetslösa än riksgenomsnittet. I riket, regionen och Landskrona styr borgerliga politiker som föga gör mot arbetslösheten.

Detta är tragiskt eftersom det samtidigt finns en stor potential i Skåne, vida större än Stockholms om man beaktar att de hinder som nationsgränsen Sverige–Danmark utgör i fråga om regelverk etcetera systematiskt började demonteras. Skåne och Själland skulle kunna knytas ihop till en integrerad arbetsmarknadsregion. För den som bor i Skåne ligger inte heller övriga Danmark längre bort än övriga landskap i Götaland.

Samtidigt som det vitt och brett talas om globalisering, Europa och en gränslös värld tycks vi inte förmå att rubba gränsen mot Danmark i fråga om olika system och regelverk. Det borde tas kraftfulla initiativ för att sammanfoga dansk och skånsk arbetsmarknad så att människor, kunskap och kreativa idéer mer fritt kunde flyta över Sundet.

Vilka initiativ avser ministern ta för att bidra till en integration av skånsk och dansk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-16 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)