den svenska elförsörjningen

Skriftlig fråga 1999/2000:341 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 9 december

Fråga 1999/2000:341

av Amanda Agestav (kd) till näringsminister Björn Rosengren om den svenska elförsörjningen

Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) presenterade under vecka 49 en funktionsgenomgång av den svenska elförsörjningen. Rapporten visar på ett sårbart system.

Stamnätet är mycket sårbart för sabotage och andra former av väpnade angrepp. Vid vissa belastningstillfällen räcker det med att slå ut ett mindre antal anläggningar eller ledningar för att hela stamnätet ska slås ut under kortare eller längre tid. Motsvarande sårbarhet bedömer ÖCB gäller för regionnäten.

ÖCB bedömer att de insatser som krävs för att slå ut vårt stamnät är så begränsade att det inte krävs en nationalstatsresurs för att åstadkomma ett totalsammanbrott. Det krävs heller inga avancerade eller sofistikerade vapen för att åstadkomma detta. Konventionella vapen är fullt tillräckliga.

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta med anledning av funktionsgenomgången av elförsörjningen för att minska sårbarheten i stamnätet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-12-09 Anmäld: 1999-12-14 Besvarad: 1999-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-15)