Den tunga gängkriminaliteten

Skriftlig fråga 2007/08:305 av Staxäng, Lars-Arne (m)

Staxäng, Lars-Arne (m)

den 20 november

Fråga

2007/08:305 Den tunga gängkriminaliteten

av Lars-Arne Staxäng (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den senaste tidens allt grövre angrepp på polisen i Göteborg, som bland annat innefattade beskjutning av polishelikoptrar på Säve, har satt ett välbehövligt ljus på den minst sagt otrevliga gängkriminaliteten som finns inte bara i Göteborg, utan även på mindre orter. Attackerna måste stoppas på ett resolut sätt. Dessa gäng av kriminella tar sig allt större friheter, vilket är mycket illavarslande för tryggheten för vanliga människor. Detta är en farlig utveckling som måste stoppas kraftfullt innan den breder ut sig för mycket.

Alliansregeringen har ökat antalet poliser i Sverige vilket är en viktig och välbehövlig signal. Riksdagen har även givit polisen fler möjligheter att övervaka den tunga brottsligheten. Men när man ser den stora gängbrottsligheten så inser man att det behövs fler åtgärder för att samhället ska ta tillbaka sin rättmätiga kontroll och trygghetsfunktion. Det kan till exempel vara att polisen tillsammans med andra myndigheter har gemensamma aktioner för att motverka fusk och tung organiserad brottslighet. Att polisen även fortsatt har en stark lokal och regional förankring ser jag som oerhört viktigt. Detta och att våra poliser är trygga och välutbildade ser jag som grunden för att lösa denna oerhört viktiga trygghetsfråga för medborgarna och våra företagare. Vi måste stävja dessa kriminella gäng i sin linda innan denna samhällsomstörtande verksamhet ger oss ett maffiasamhälle.

Avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder för att förbättra polisens och rättsväsendets möjligheter att motverka den organiserade brottsligheten i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-20 Anmäld: 2007-11-20 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)