Det assyriska folkets och det yazidiska folkets rättigheter i Irak

Skriftlig fråga 2021/22:99 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 7 september 2021 svarade utrikesminister Ann Linde på min fråga 2020/21:3500 om det assyriska folkets och det yazidiska folkets överlevnad i Irak utan att över huvud taget nämna de två hotade urfolken. I stället handlade hela svaret från utrikesministern om att hitta en lösning mellan de parter som är i konflikt med varandra. De två urfolken har i åratal förtryckts och hindrats från att delta i politiska processer. 

Mot bakgrund av den tidigare frågan och bristen på svar gällande det assyriska folkets och det yazidiska folkets inkludering i processen vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:
 

På vilket sätt arbetar ministern för att inkludera det assyriska folket och det yazidiska folket i arbetet med att säkerställa deras rättigheter i Irak, och vilka kontakter har regeringen haft med urfolkens representanter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-07 Överlämnad: 2021-10-07 Anmäld: 2021-10-12 Svarsdatum: 2021-10-13 Sista svarsdatum: 2021-10-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga