Det kommunala och regionala beredskapsarbetet

Skriftlig fråga 2021/22:1235 av Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige befinner sig i ett exceptionellt säkerhetspolitiskt läge. Det är av yttersta vikt att vi snarast möjligt stärker alla vitala delar av vår beredskap. 

En av många utmaningar i denna process är att många mindre landsbygdskommuner med svag ekonomi saknar förutsättningarna för att fullt ut kunna finansiera en kommunal beredskapssamordnare. Detta är i sin tur något som skapar problem för bland annat länsstyrelsernas beredskapsarbete. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Är ministern och regeringen beredda att tillskjuta statliga medel för att understödja och stärka det kommunala och regionala beredskapsarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-09 Överlämnad: 2022-03-10 Anmäld: 2022-03-14 Svarsdatum: 2022-03-16 Sista svarsdatum: 2022-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga