Det misstänkta PISA-fusket

Skriftlig fråga 2019/20:1558 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Med anledning av det uppdagade och misstänkta fusket med Pisa-undersökningen har nu utbildningsminister Anna Ekström bett OECD att se över de svenska resultaten. Det är ett bra initiativ, för det kan förhoppningsvis leda till att vi får en mer rättvisande bild av hur kunskapsnivån är bland våra skolungdomar.

Vad det dessvärre inte ger oss kunskap om är hur något sådant här kan hända. Att det dessutom är inom skolans värld det fuskas och att det inte är elever som fuskat gör ju saken än mer upprörande.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vad avser utbildningsministern att göra för att reda ut hur det kommer sig att Sverige har fuskat med Pisa-undersökningen, och vilka åtgärder kommer att vidtas för att något liknande fusk inte ska kunna ske igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-11 Överlämnad: 2020-06-12 Anmäld: 2020-06-15 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga