Det nationella kontrollcentret i Norge

Skriftlig fråga 2020/21:2564 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway) upprättades den 15 februari för att bidra till att reducera smitta som kommer in i Norge. Detta görs genom man bistår kommunerna med att följa upp alla inresande genom sms- och telefonkontakt.

Kontrollcentret startade med vägledning för de inresande. Nu har alltså centret utökat verksamheten till att även kontrollera att inresande följer karantänsbestämmelserna. Detta gäller alla inresande, även norska medborgare. Enligt norska Helsedirektoratets hemsida har man sedan uppstarten ringt 12 000 samtal och skickat ut 76 000 sms.

Många av de arbetspendlande börjar nu känna en olust över dessa samtal som kommer, ibland flera per vecka och också vid udda tider, även under helgen. Jag har exempel på personer som blivit uppringda före klockan 7 en helgmorgon. Detta upplevs av de arbetspendlande som en grav form av övervakning och nästintill trakassering av dagpendlare, som faktiskt har rätt att pendla. De gör sina tester och har alla papper och inreseregistreringar i ordning då det troligtvis är den grupp av människor som har bäst koll på vad som faktiskt gäller för inresa.

De arbetspendlande har under det senaste året varit hårt prövade på olika sätt, vilket ju är väl bekant för ministern. Nu har alltså denna övervakning kommit till på listan över vad de ska behöva uppleva för att de åker till sitt jobb.

Med anledning av det ovan framförda vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Tänker statsrådet ta något initiativ för att inom ramen för dialogen med Norges regering främja en mer proportionerlig hälsokontroll?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-15 Överlämnad: 2021-04-16 Anmäld: 2021-04-20 Svarsdatum: 2021-04-28 Sista svarsdatum: 2021-04-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga