Det ökande barnarbetet i världen

Skriftlig fråga 2011/12:688 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 2 juli

Fråga

2011/12:688 Det ökande barnarbetet i världen

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I samband med Internationella dagen mot barnarbete, uppgav FN:s två oberoende experter på mänskliga rättigheter, Gulnara Shahinian och Maalla M'jid, att det i dag finns 215 miljoner barn som arbetar över hela världen. Mer än hälften utsätts för de värsta formerna av barnarbete, inklusive sexuellt utnyttjande och utnyttjande som arbetskraft. Både Gulnara Shahinian och Maalla M'jid delar den Internationella arbetsorganisationens (ILO) oro för att ansträngningarna för att eliminera de värsta formerna av barnarbete har tappat fart. Barnkonventionens artikel 32 säger: "Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara farligt eller hindra barnets utbildning, eller vara skadligt för barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.” Den sektor där barnarbete är mest förekommande är inom jordbruket, gruvnäringen och arbeten i stenbrott. Barnarbete inom jordbruket förekommer i bomulls‑, sockerrörs‑, tobaks‑ och kaffeproduktionen och inom boskapsskötseln. Inom industrin rör det sig om tillverkning av kläder, mattor och skor samt tegelproduktion. Även inom guld‑, diamant- och kolproduktionen förekommer det. Barnarbete är fortfarande ett stort problem i många utvecklingsländer men också i välutvecklade länder. Vi köper och använder fortfarande kläder, husgeråd, datorer, telefoner och andra produkter tillverkade av barn. Barnarbete förekommer också i elektronikbranschen, nu senast har det avslöjats att barn tillverkar Apples produkter i Kina.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta inom FN, EU och andra internationella organ för att det ökande barnarbetet inom jordbruk, industri och andra näringsgrenar ska hejdas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-07-02 Besvarad: 2012-07-16 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-16)