Det omfattande sexuella våldet i Sri Lanka

Skriftlig fråga 2014/15:776 av Birgitta Ohlsson (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Under september månad avser FN:s MR-råd att diskutera en rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Sri Lanka. Rapporten var mycket kontroversiell när den antogs i mars 2014.

I Sri Lanka används systematisk tortyr och sexuellt våld som ett sätt att trycka ned den tamilska befolkningen, och då särskilt tidigare medlemmar i gerillan. Övergreppen fortsätter trots att inbördeskriget är över sedan länge. Problemet lyfts inte i singalesisk och engelskspråkig press. Enligt journalister är det för att skydda soldaterna som då skulle hängas ut, men Sri Lanka har också en lång historia av hot och våld mot journalister. Landet beskrivs ofta som en svart fläck för pressfriheten.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

 

Vad avser utrikesministern att göra för att lyfta frågorna om pressfrihet och sexuellt våld i Sveriges relationer med Sri Lanka?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-01 Överlämnad: 2015-09-02 Besvarad: 2015-09-16 Sista svarsdatum: 2015-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga