Digitala angrepp

Skriftlig fråga 2020/21:2012 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverigedemokraterna är positiva till digitaliseringen av samhället. Genom digitalisering skapas stora möjligheter att förenkla vardagen för både företagare och medborgare.

I takt med att digitaliseringen ökar finner dock även kriminella nya sätt att bedriva brottslighet, och främmande makt kan genomföra olika typer av attacker på Sveriges digitala infrastruktur. Den 23 februari drabbades Alingsås drabbades av en it-attack. I närtid har även Filipstad och Ljungby drabbats. Än värre är att Bank-id utsattes för en attack i veckan. Detta visar på en oroväckande sårbarhet i Sveriges digitala infrastruktur.

Det är viktigt att grundläggande samhällsfunktioner skyddas. I takt med att Sverige blir mer och mer digitalt kommer fler och fler funktioner att vara uppkopplade och säkerheten att bli en allt viktigare aspekt att beakta vid utvecklingen av landets digitala lösningar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur arbetar regeringen för att säkerställa att landets vitala funktioner skyddas mot olika former av it-relaterad brottslighet och digitala attacker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-26 Överlämnad: 2021-03-01 Anmäld: 2021-03-02 Svarsdatum: 2021-03-10 Sista svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga