Digitala vigselbevis

Skriftlig fråga 2021/22:1570 av Ola Johansson (C)

Ola Johansson (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Vid giftermål används Skatteverkets blanketter vid hindersprövning, och för vigselförrättaren finns det ett vigselintyg som ska användas av vigselförrättaren för att delge brudparet och Skatteverket att en vigsel har skett.

Att dessa papper kommer fram till Skatteverket är således ett villkor för att paret ska anses gifta.

Processen med pappershantering får med dagens mått anses otidsenlig och framför allt osäker, med tanke på hur posthanteringen ibland sköts.

Med en enkel bekräftelse till vigselförrättaren och brudparet att handlingarna är korrekta och mottagna skulle en osäkerhet undanröjas. Med en digitaliserad process där exempelvis bank-id används som identifikation av vigselförrättatern skulle behovet av signerade handlingar från denne till Skatteverket inte finnas.

Frågan till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

 

När och på vilket sätt avser ministern och regeringen att effektivisera vigselförrättarnas arbete med att delge Skatteverket och i förekommande fall länsstyrelserna att en vigsel har skett och att denna ska registreras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-11 Överlämnad: 2022-05-12 Anmäld: 2022-05-13 Svarsdatum: 2022-05-18 Sista svarsdatum: 2022-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga