Digitaliserad informationsdelning inom hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2019/20:197 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige har som vision att vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter för hälso- och sjukvården vad gäller allt från att öka tillgängligheten och skapa en mer jämlik vård till att förbättra patientsäkerheten och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Ökad digitalisering av hälso- och sjukvården händer dock inte av sig självt utan kräver rätt förutsättningar vad beträffar exempelvis lagstiftning och organisation samt inte minst ett såväl nationellt som regionalt och lokalt ledarskap. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi konstaterar att det i dag finns ett betydande glapp mellan den uttalade visionen och hur det förhåller sig ute i hälso- och sjukvården med bland annat inkompatibla it-system och otydlig styrning.

Dagens lagstiftning rörande informationsdelning inom hälso- och sjukvården är inte anpassad vare sig till hur hälso- och sjukvården i dag är organiserad, till hur vi som medborgare och patienter rör oss eller till de nya möjligheter som digitaliseringen skapar. Dagens regelverk är i stället alldeles för fokuserat på organisation och byråkrati.

Moderaterna föreslår att kravet på samtycke ersätts med krav på att patienten inte motsatt sig. I praktiken är det vad patienter redan i dag förväntar sig. Dagens krav på ett aktivt samtycke ska vändas så att patienten antas samtycka till att vården får ta del av patientinformation till dess att motsatsen är meddelad.

När man exempelvis som patient är listad på en privatdriven vårdcentral och besöker en regiondriven specialistmottagning tar man i regel för givet att specialisten man då träffar har fått ta del av journaluppgifterna från vårdcentralen, vilket emellertid kräver ett aktivt samtycke från patientens sida. Det vill vi ändra på i syfte att underlätta patientens vård. Lagstiftningen behöver moderniseras – nu. Inte om ett år eller två eller tre eller ännu längre fram i tiden.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När avser ministern och regeringen att lägga fram konkreta lagförslag som underlättar för vården att enkelt kunna ta del av relevant patientinformation?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga