diskriminering av unga kvinnor i patriarkala familjer

Skriftlig fråga 2002/03:1358 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 5 september

Fråga 2002/03:1358

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av unga kvinnor i patriarkala familjer

I veckan har ett nytt exempel uppdagats på hur invandrarflickor i patriarkala familjer diskrimineras och ställs utanför samhället. Göteborgs-Posten har rapporterat om att föräldrarna till en 14-årig flicka håller henne hemma tills hon blivit gift om fyra månader. Efter giftermålet ska flickans make avgöra om flickan ska få fortsätta sin skolgång. Skolan och sociala myndigheter har inte agerat.

Enligt lagen råder skolplikt i Sverige. Det är oacceptabelt att någon med hänvisning till kulturella skäl ska kunna bryta mot lagen. Dessutom frångås FN:s barnkonvention bland annat i den punkt som säger att barn har rätt till utbildning. Möjligheten att ge dispens från lagens krav på myndighetsålder för att ingå äktenskap är också tveksam utifrån svensk lagstiftning och barnkonventionen. Barnäktenskap måste motverkas. Något måste göras snarast för att inte fler unga kvinnor ska förlora sina mänskliga rättigheter och diskrimineras. Svenska lagar måste gälla för alla oavsett vilken kultur man kommer ifrån.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att unga kvinnor i patriarkala familjer ska omfattas av samma rättigheter som den övriga befolkningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-09-05 Anmäld: 2003-09-16 Besvarad: 2003-09-17 Svar anmält: 2003-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-17)