Dispenskravet för terrängkörning

Skriftlig fråga 2021/22:1265 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

De geografiska områden i Sverige som kan bli aktuella för prospektering är ofta otillgängliga och saknar oftast vägar. Det är därför vanligt med terrängfordon för att ta sig fram, typiskt sett fyrhjulingar och maskiner som påminner om skogsmaskiner. Terrängkörningslagen förbjuder körning i terräng under barmarkssäsong för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk och därför måste prospektören ansöka om dispens. Det innebär mycket administrativt arbete både för prospektören och för handläggande myndighet, många gånger utan någon uppenbar miljönytta.

Detta är i sig en administrativ pålaga som dessutom tillämpas olika i olika delar av landet. En förenkling skulle vara att införa ett generellt undantag av samma slag som finns för skogsbruk. Även med ett generellt undantag skulle färdvägar och tillvägagångssätt behöva beskrivas i arbetsplanen samt i det samråd med tillsynsmyndigheten som vanligen föregår undersökningsarbetena, och där myndigheten vid behov kan besluta om villkor och begränsningar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Är ministern villig att ta initiativ för att ta bort dispenskravet för terrängkörning och införa ett generellt undantag för terrängkörning i samband med prospektering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-14 Överlämnad: 2022-03-14 Anmäld: 2022-03-15 Svarsdatum: 2022-03-23 Sista svarsdatum: 2022-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga