Distansutbildning som särskilt stöd

Skriftlig fråga 2021/22:1518 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

 

Skolans kompensatoriska uppdrag måste stärkas för att alla barn ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd. En förutsättning är att huvudmän har bra och flera verktyg för att arbeta med elever som inte deltar i undervisningen i klassrummet, så kallade hemmasittare. Distansundervisning kan vara ett viktigt kompletterande verktyg för att få fler elever att återgå till skolan. Våren 2020 beslutade riksdagen om propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad. Den innehöll regleringar om ansökningsförfarande där huvudmannen behöver visa upp att man har förutsättningar att bedriva distansundervisning av god kvalitet och att det finns ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet för distansundervisning som särskilt stöd. 

Inför läsåret 2022/23 ansökte 13 kommunala och fristående skolhuvudmän hos Skolinspektionen om att 35 av deras skolor ska få erbjuda distansundervisning som särskilt stöd. Alla har nekats tillstånd av Skolinspektionen, enligt SKR. Det visar att det finns skäl att förändra regelverket gällande distansundervisning som särskilt stöd. Det är viktigt för att fler hemmasittare ska kunna återgå till skolan, fler ska nå kunskapsresultaten och eleverna ska kunna få det stöd som de behöver. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lina Axelsson Kihlblom:

 

Vilka initiativ avser statsrådet och regeringen att ta för att möjliggöra för distansundervisning som särskilt stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-29 Överlämnad: 2022-05-02 Anmäld: 2022-05-03 Svarsdatum: 2022-05-11 Sista svarsdatum: 2022-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga