Djurrättsaktivisternas hot mot svenskt lantbruk

Skriftlig fråga 2017/18:1631 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Skaraborg är ett av landets viktigaste lantbruksområden, med stor produktion av livsmedel. Svenskt kött och andra animalieprodukter är förstklassiga, bland annat tack vare vårt höga djurskydd och låga antibiotikaanvändning.

Vi producerar i dag i genomsnitt bara ungefär hälften av de livsmedel som konsumeras här i Sverige, trots våra goda förutsättningar. Sveriges lantbrukare måste värnas så att vår livsmedelsproduktion kan öka i landet och skapa jobb och tillväxt.

Skaraborg är en av Sveriges viktigaste regioner för livsmedelsproduktionen. Därför är det oroväckande att höra de färska rapporterna om djurrättsaktivister som begår brott i regionen genom att bland annat släppa ut minkar och ta ned stängsel på hästgårdar. Många lantbrukare i området är nu oroade för att samma sak ska drabba dem.

Om vi ska kunna öka matproduktionen i Skaraborg och i Sverige kan vi inte låta djurrättsaktivister fortsätta att hota och förstöra verksamheter för lantbrukare. Moderaterna, tillsammans med andra partier i riksdagen, har krävt att rättsväsendet prioriterar denna form av brottslighet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit för att stävja de brott som begås av djurrättsaktivister och därmed hotet mot svenskt lantbruk?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-24 Överlämnad: 2018-08-27 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-10 Sista svarsdatum: 2018-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga