DNA-prov vid familjeåterförening

Skriftlig fråga 2001/02:1435 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 24 juli

Fråga 2001/02:1435

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Jan O Karlsson om DNA-prov vid familjeåterförening

Enligt svensk lag är det möjligt för en invandrare att få återförenas med sin familj, dvs. make/maka och minderåriga barn, i Sverige. Detta förutsatt att släktskapet kan styrkas. Ibland anser den svenska myndigheten att uppvisade dokument är otillräckliga och återförening avslås eftersom föräldraskap då inte anses kunna styrkas.

En man, vars dokument inte accepteras som grund för familjeåterförening, eftersom papprens autenticitet ifrågasätts, har därför begärt att få lämna DNA-prov, för att den vägen kunna bevisa att han är far till sina barn. Den svenska ambassaden i det berörda landet skulle kunna ombesörja att motsvarande prov lämnas av mannens barn. Detta accepterar dock inte Utlänningsnämnden. Genom test lär det vara möjligt att säkert fastställa faderskap. Resultatet skulle sedan kunna tjäna som säker grund för ansökan om återförening.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till migrationsministern:

Vilka åtgärder avser migrationsministern att vidta för att DNA-prov ska kunna utgöra grund för familjeåterförening, i fall där skriftlig dokumentation brister?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-07-24 Besvarad: 2002-08-15 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-15)