Dödsolyckor vid järnvägen

Skriftlig fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren (M)

Sofia Westergren (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Järnvägen är väldigt eftersatt på västkusten, och belastningen har nått sitt tak. Tyvärr har även dödsolyckorna gjort det, och i Stenungsund har flera människor mist sina liv vid obevakade övergångar. De flesta av dem har varit ungdomar.

Den mest olycksdrabbade spårövergången har stängts som en följd av olyckorna, men det är av största vikt att frågan når högsta nivå och att arbetet med att förebygga den här typen av olyckor prioriteras.

Jag vill därför fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska antalet dödsolyckor vid järnvägen i Stenungsund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-11 Överlämnad: 2019-02-12 Anmäld: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga