Doktorander

Skriftlig fråga 2021/22:402 av Fredrik Christensson (C)

Fredrik Christensson (C)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Regeringen har uttalat att antalet doktorander som stannar kvar efter avslutad tjänst bör öka. I den forskningspolitiska propositionen skrevs bland annat följande: Universitetskanslersämbetets uppföljningar visar att det sjunkande antalet svenska doktorander till stor del har kompenserats av att antalet utländska doktorander har ökat. Många av dessa har dock inte stannat kvar i Sverige. Över 60 procent av de utländska doktorander som examinerades i perioden 1998–2002 hade lämnat Sverige fem år efter examen (Universitetskanslersämbetet 2019). Regeringen anser att andelen utländska doktorander som stannar i Sverige bör öka. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att både rekrytera och behålla den kompetens denna grupp besitter. Under hösten har samtidigt Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sveriges förenade studentkårer – Doktorandkommittén (SFSDK) och facket ST varnat för att de nya försörjningskraven kommer att leda till sämre möjlighet att attrahera och behålla doktorander och forskare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka initiativ avser statsrådet och regeringen att ta för att leva upp till ambitionen i forskningspolitiska propositionen om att fler doktorander ska stanna i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-01 Överlämnad: 2021-12-01 Anmäld: 2021-12-02 Besvarad: 2021-12-08 Sista svarsdatum: 2021-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga