Doktoranders anställning

Skriftlig fråga 2006/07:1639 av Andersson, Yvonne (kd)

Andersson, Yvonne (kd)

den 11 september

Fråga

2006/07:1639 Doktoranders anställning

av Yvonne Andersson (kd)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Reglerna för doktoranders avskiljande från tjänst vid universitet och högskolor är oklara.

Enligt högskolelagen (4 kap. 6 §) kan studenter som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet avskiljas från sina studier. Detta förutsätter dock att studenten kan utgöra en fara för egendom eller för andra studenter. Ingenting sägs om följderna ett missbruk sannolikt har för de egna studierna.

Inte heller i högskoleförordningen finns stipulerat vad som gäller för avskiljandet av en doktorand som allvarligt åsidosatt sina studier.

Ett problem som förekommer på landets universitet är doktorander som missbrukar sin ställning som knutna till en institution. Det kan handla om doktorander som trots näst intill obefintliga akademiska prestationer utnyttjar sin ställning för att driva privata projekt. Universiteten har få medel att ta till för att göra sig av med en doktorand och det borde därför tydliggöras i lagen under vilka omständigheter som en anställd doktorand kan avskiljas från sin tjänst.

Min fråga är därför:

Vad tänker utbildningsministern göra för att tydliggöra reglerna för hur och när en doktorand kan fråntas sin ställning som doktorand?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-11 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)