Domstolarnas belastningsgrad

Skriftlig fråga 2020/21:1960 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt årsredovisningen för Sveriges domstolar innebar 2020 en stor ökning med en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det har inneburit en ökning med 27 procent fler mål den senaste femårsperioden. Ökningen uppges i hög grad bero på ökat antal brottmål, ärenden om företagsrekonstruktion och pandemirelaterade mål kopplade till stöd med anknytning till pandemins effekter.

Domstolarna har delvis ställt om genom en stor ökning av videokonferenssamtal i förhandlingar och ökad beredskapen kvällar och helger. Samtidigt anges andelen inställda förhandlingar ha ökat 2020 från 20 till 21,9 procent.

Enligt Domstolsverkets generaldirektör är utvecklingen inte hållbar. Mer resurser krävs för att upprätthålla rättssäkerheten och för att inte riskera att enskilda personer påverkas negativt.

Utöver att antalet brottsmål ökat är det även fråga om pandemirelaterade mål. Verksamheten i domstolarna behöver fungera både utanför och under pandemin och för att behandla alla typer av mål som kommer i fråga. En ökning av antalet mål får inte orsaka att mål inte behandlas i rimlig tid. Rättssäkerheten ska vara hög, och enskilda ska inte drabbas negativt. 

Mot bakgrund av den rapporterat högre belastningsgraden för Sveriges domstolar och problematiken som generaldirektören för Domstolsverket lyfter vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att domstolsväsendet ska kunna upprätthålla en rättssäker verksamhet där mål behandlas och inte skjuts upp på grund av bristande resurser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-24 Överlämnad: 2021-02-25 Anmäld: 2021-02-26 Besvarad: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga