Driftsstörningar i järnvägstrafiken

Skriftlig fråga 2018/19:802 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I helgen drabbades tågtrafiken av omfattande störningar ännu en gång! Enligt medieuppgifter var det fyra nattåg och ett godståg som försenades upp till 15 timmar. Orsaken var en brusten bärlina till kontaktledning i trakterna kring Ånge.

För egen del blev jag på söndagseftermiddagen sittande i Hallsberg på grund av elfel, och det tog Trafikverket drygt en timme att få strömmen tillbaka. I det avbrottet var det minst tre tåg som drabbades direkt av strömbortfallet. Hur många tåg som indirekt påverkades av det strömlösa området i Hallsberg kan man bara gissa.

Tyvärr är inte detta några engångsföreteelser utan snarare något man får räkna med om man ska nyttja tåget för person- eller godsbefordran. Situationen är allt annat än godtagbar eftersom både personer och gods för det mesta har en tid att passa.

Störningarna i tågtrafiken är omfattande och i regel är det brister i spår, signaler eller elförsörjningen som är orsaken till driftsstörningen. Även om det nu satsas på järnvägens infrastruktur är det uppenbart för alla som nyttjar tåget att resurserna kommer sent och är otillräckliga. De ständiga driftsstörningarna är det yttersta beviset på att satsningarna inte är tillräckligt kraftfulla för en fungerande järnvägstrafik.

Det finns ställverk i det svenska järnvägsnätet som togs i drift redan 1950. Dessa ställverk var säkert bra och effektiva vid den tidens järnvägstrafik, men uppenbarligen är systemet alltför instabilt för att möta dagens omfattande trafik.

Med anledning av ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka järnvägstrafikens driftssäkerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-18 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga