Drogförsäljning av lustgas

Skriftlig fråga 2020/21:3584 av Sofia Nilsson (C)

Sofia Nilsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Från bland annat Stockholm, Falun och Storuman har det under det senaste året rapporterats om ökande drogförsäljning och missbruk av lustgas som producerats för andra syften. Bland annat används gas från patroner till gräddsifoner. Reklam för att köpa ”lustgas till fest” sprids i sociala medier. Enligt fältassistenter i Stockholm sker försäljningen där främst i parkerna, och en del av kundkretsen är ungdomar mellan 14 och 17 år.

Lustgas är inte narkotikaklassad då den inte uppfyller de villkor som ställs för att en drog ska narkotikaklassas. Den främsta risken med lustgas är syrebrist vid inandning vilket kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas, till exempel kräkreflexen. Riskerna med lustgas ökar vid samtidig användning av andra droger.

Privat bruk av lustgas är även en liten, men helt onödig, källa till utsläpp av växthusgas som borde kunna förebyggas. Utsläpp av 1 kilo lustgas motsvarar enligt Sveriges lantbruksuniversitet utsläpp av cirka 298 kilo koldioxid.

Att mot bakgrund av detta helt oreglerat tillåta försäljning av lustgas för privat bruk i rusningssyfte ter sig aningen ogenomtänkt. Andra länder, såsom Danmark och Finland, har förbjudit försäljning av lustgas för berusningssyfte.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

Hur tänker ministern agera för att minska missbruket av lustgas samt förhindra marknadsföring och försäljning av lustgas för privat bruk i rusningssyfte?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-02 Överlämnad: 2021-09-03 Anmäld: 2021-09-08 Svarsdatum: 2021-09-15 Sista svarsdatum: 2021-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga